Авангардно научно сътрудничество

 

Китайски и български изследователи създават нови знания и разработват съвместно усъвършенствани инструменти за моделиране и оценка на риска от наводнения в урбанизираните крайбрежни и естуарни райони.

 

2-ри Международен симпозиум по хидравлично моделиране и измервателни технологии

(ISHMMT 2018), гр. Нанжинг, Китай, 30 май - 1 юни 2018 г

Нанжингският Институт за Хидравлични Изследвания (NHRI), заедно с Международната Асоциация за Хидравлични Изследвания (IAHR) и Университетът Хохай (HHU), организира 2-риМеждународен Симпозиум за Хидравлично Моделиране и Измервателна Техника (ISHMMT 2018), който ще се проведе в град Нанжингот 30 май до 1 юни 2018 г. 

(ISHMMT 2018), гр. Нанжинг, Китай, 30 май - 1 юни 2018 г

Нанжингският Институт за Хидравлични Изследвания (NHRI), заедно с Международната Асоциация за Хидравлични Изследвания (IAHR) и Университетът Хохай (HHU), организира 2-риМеждународен Симпозиум за Хидравлично Моделиране и Измервателна Техника (ISHMMT 2018), който ще се проведе в град Нанжингот 30 май до 1 юни 2018 г. Това събитие е уникална възможност за професионалисти от цял свят да представят и обменят идеи и опит за иновативните технологии в сферата на физическото хидравлично моделиране, численото моделиране и инструментите за лабораторни и полеви измервания.

Специалистите от Нанжингският Хидравличен Институтвярват, че развитието на физическото и численото моделиране в последните години играе изключително важна роля в съвременното разбиране за хидравлични изследвания и инженерство.

Учени от съвместния българо-китайски екип по проекта CEAFLOOD ще вземат участие в този симпозиум, който засяга различни иновативни подходи при хидравличното моделиране и измервателната техника за управление на риска от наводнения в крайбрежни райони, и комплексна оценка на влиянието на климатичните промени.

Повече информация за 2-рия Международен Симпозиум ISHMMT‘2018 може да откриете на: http://ishmmt2018.iahr.org.cn/en.

АКЦЕНТИ

Двустранен научен семинар по проекта

прочети още >>


Видео илюстрация на цифровия модел

виж видео >>


4-ти Международен симпозиум по поройни наводнения в сухи дерета - ISFF’2018

прочети още >>


Заключителна работна среща по проекта

прочети още >>


Публична информация за проекта

прочети още >>


Втората работна среща по проекта на китайските и българските изследователи по проекта

прочети още >>


14-та Международна научна конференция по морски науки и технологии - Black Sea’2018, 10-12 октомври, 2018,Варна

прочети още >>

 


2-ри Международен симпозиум по хидравлично моделиране иизмервателни технологии

(ISHMMT 2018),гр.Нанжинг, Китай, 30 май - 1 юни 2018 г.

прочети още >>


Управление на водите и устойчиво развитие в условията на климатична промяна

2-ри международен форум за инженерни науки и развитие на технологиите

18 – 20 октомври 2017 г.,гр. Нанжинг, Китай

прочети още >> 


 

Първата работна среща на китайски и български изследователи по проектасе проведе през май 2017 г.

прочети още >>

 

 ПАРТНЬОРИ


 

 ВРЪЗКИ


 

Център по хидро и аеродинамика (ЦХА) 
към Института по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски", Българска академия на науките

www.bshc.bg

 

Нанжинг институт за хидравлични изследвания (NHRI), НР Китай

www.nhri.cn 

 

Министерство на науката и технологиите на Народна Република Китай

http://www.most.gov.cn/eng/


Национален фонд за естествени науки (NSFC) на Народна Република Китай
www.nsfc.gov.cn/publish/portal1/


Национален фонд за научни изследвания (НФНИ), Република България
www.fni.bg


Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав
www.bdcabg.org/