Авангардно научно сътрудничество

 

Китайски и български изследователи създават нови знания и разработват съвместно усъвършенствани инструменти за моделиране и оценка на риска от наводнения в урбанизираните крайбрежни и естуарни райони.

 

Управление на водите и устойчиво развитие в условията на климатична промяна

2-ри международен форум за инженерни науки и развитие на технологиите

18 – 20 октомври 2017 г., гр. Нанжинг, Китай

Български и китайски учени, работещи по проекта CEAFLOOD, взеха участие във Втория Международен Форум за Инженерни Науки и Стратегии за Развитие на Технологиите – Опазване на Водите и Устойчиво Развитие при Променяща се Околна среда.

2-ри международен форум за инженерни науки и развитие на технологиите

18 – 20 октомври 2017 г., гр. Нанжинг, Китай

Български и китайски учени, работещи по проекта CEAFLOOD, взеха участие във Втория Международен Форум за Инженерни Науки и Стратегии за Развитие на Технологиите – Опазване на Водите и Устойчиво Развитие при Променяща се Околна среда. Форумът се проведе в периода 18 – 20 октомври 2017г. в град Нанжинг, Китай.

Във форума взеха участие учени и експерти от цял свят. Основните проблеми, които бяха дискутирани, включваха осигуряването на достатъчно водни ресурси за по-устойчиво икономическо и социално развитие на Китай, както и различни мерки за ограничаване на антропогенните въздействия върху околната среда.

Д-р инж. Валери Пенчев (АЧД) от екипа на проекта CEAFLOD взе участие като поканен лектор в научната част на форума, където представи последните тенденции в „Интегрираното моделиране на наводнения в естуарни крайбрежни градове“.

Събитието бе посетено от над 200 участници, в това число инженери и ключови експерти. Повече информация за форума може да намерите на http://estds.nhri.cn/.

АКЦЕНТИ

Двустранен научен семинар по проекта

прочети още >>


Видео илюстрация на цифровия модел

виж видео >>


4-ти Международен симпозиум по поройни наводнения в сухи дерета - ISFF’2018

прочети още >>


Заключителна работна среща по проекта

прочети още >>


Публична информация за проекта

прочети още >>


Втората работна среща по проекта на китайските и българските изследователи по проекта

прочети още >>


14-та Международна научна конференция по морски науки и технологии - Black Sea’2018, 10-12 октомври, 2018,Варна

прочети още >>

 


2-ри Международен симпозиум по хидравлично моделиране иизмервателни технологии

(ISHMMT 2018),гр.Нанжинг, Китай, 30 май - 1 юни 2018 г.

прочети още >>


Управление на водите и устойчиво развитие в условията на климатична промяна

2-ри международен форум за инженерни науки и развитие на технологиите

18 – 20 октомври 2017 г.,гр. Нанжинг, Китай

прочети още >> 


 

Първата работна среща на китайски и български изследователи по проектасе проведе през май 2017 г.

прочети още >>

 

 ПАРТНЬОРИ


 

 ВРЪЗКИ


 

Център по хидро и аеродинамика (ЦХА) 
към Института по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски", Българска академия на науките

www.bshc.bg

 

Нанжинг институт за хидравлични изследвания (NHRI), НР Китай

www.nhri.cn 

 

Министерство на науката и технологиите на Народна Република Китай

http://www.most.gov.cn/eng/


Национален фонд за естествени науки (NSFC) на Народна Република Китай
www.nsfc.gov.cn/publish/portal1/


Национален фонд за научни изследвания (НФНИ), Република България
www.fni.bg


Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав
www.bdcabg.org/